DEWIS FY CHTh

 

Canlyniadau’r etholiad

Cynhaliwyd yr etholiadau ar 15 Tachwedd. Cymerwch olwg i weld pwy a etholwyd yn gomisiynydd yr heddlu a throseddu yn eich ardal trwy chwilio isod neu gweler y rhestr lawn o ymgeiswyr etholedig.

Chwilio

Chwilio yn ôl lleoliad:

Chwilio yn ôl ymgeisydd:

Os gwyddoch enw ymgeisydd, gallwch ddefnyddio'r chwiliad isod:

election-address-pic

Independent

Ardal heddlu:
Wiltshire

Liam Bruce Silcocks

Datganiad etholiadol:

Sorry, this page is only available in English