Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Ymgeiswyr ar gyfer Gwent

Mae etholiadau ar gyfer comisiynwyr heddlu a throseddu bellach wedi'u cynnal. Mae Jeff Cuthbert wedi’i ethol/hethol yn gomisiynydd heddlu a throseddu ar gyfer Gwent.

Cliciwch ar ymgeisydd isod i weld ei ddatganiad etholiadol

Lawrlwytho llyfryn PDF sy'n cynnwys datganiadau pob ymgeisydd sy'n sefyll yn yr etholiad hwn

Lawrlwytho ffeil sain sy'n cynnwys datganiadau pob ymgeisydd sy'n sefyll yn yr etholiad hwn

Datganiad fesul Ardal Heddlu Swyddog Canlyniadau ar gyfer Gwent

Mae’r wefan yn cynnwys rhagor o wybodaeth am yr ymgeiswyr hynny (os yw’r wybodaeth ar gael) a rhagor o wybodaeth ddefnyddiol i bleidleiswyr. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw’r wybodaeth a roddir amdano neu amdani, ac efallai na fydd yn adlewyrchu fy marn i neu farn y cyngor. Fel Swyddog Canlyniadau yr Ardal Heddlu rwy’n gyfrifol am gydgordio’r etholiad a chyhoeddi’r canlyniad yn Gwent. Cynhelir etholiadau ar gyfer Comisiwynwyr yr Heddlu a Throseddu yn Gwent ar 6 Mai 2021; yr ymgeiswyr sy’n sefyll yn yr etholiad hwnnw, wedi eu rhestru yn ôl eu cyfenw yn nhrefn yr wyddor (a’u trefn ar y papur pleidleisio), yw:

  • Cushing, Donna (Plaid Cymru - The Party of Wales)
  • Cuthbert, Jeff (Labour and Co-operative Party / Llafur a’r Blaid Gydweithredol)
  • Harley, Paul William (Independent)
  • Jarvis, Hannah Elizabeth (Welsh Conservative Party Candidate)
  • Jones, Clayton Francis (Gwlad - The Welsh Independence Party / Gwlad - Plaid Annibyniaeth Cymru)
  • Miller, John Edmunds (Welsh Liberal Democrats - Put Recovery First / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru - Adfywio yw`r flaenoriaeth)

Gallwch gysylltu â mi yn:

Michelle Morris

Y Swyddfeydd Cyffredinol
Heol Gwaith Dur
Glyn Ebwy
NP23 6WN

michelle.morris@blaenau-gwent.gov.uk

01495 355001

www.blaenau-gwent.gov.uk