Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Ymgeiswyr ar gyfer Gogledd Cymru

Mae etholiadau ar gyfer comisiynwyr heddlu a throseddu bellach wedi'u cynnal. Mae Andy Dunbobbin wedi’i ethol/hethol yn gomisiynydd heddlu a throseddu ar gyfer Gogledd Cymru.

Cliciwch ar ymgeisydd isod i weld ei ddatganiad etholiadol

Police Area Returning Officer statement is unavailable for this region.