Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Ffurflen Archebu

Y ffordd gyflymaf o gael copi o lyfryn gwybodaeth am ymgeiswyr eich ardal heddlu chi yw ei lawrlwytho fel PDF. Ewch yn ôl i’r hafan a defnyddio’r blwch chwilio i ddod o hyd i ymgeiswyr yn eich ardal a’r dewis i lawrlwytho’r llyfryn.

Cwblhewch y ffurflen archebu isod dim ond os hoffech gael llyfryn sy’n rhoi gwybodaeth am yr ymgeiswyr drwy’r post.

Dylech gael y llyfryn ymhen tua 3 i 5 ddiwrnod gwaith.