Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Bydd yr etholiadau cenedlaethol nesaf a drefnir i ethol Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn cael eu cynnal ar ddydd Iau 7 Mai 2020.

Ar ddydd Gwener 17 Ebrill 2020, bydd datganiadau ymgeiswyr unigol y sawl sy'n sefyll i gael eu hethol i swydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gael i'w gweld yn ôl ardal yr heddlu, a bydd llyfryn PDF yn cynnwys yr holl ddatganiadau ar gyfer pob ardal heddlu ar gael i'w lawrlwytho.

Bydd hynny'n digwydd hefyd yn achos pedair o ardaloedd yr heddlu - Essex, Gogledd Swydd Efrog, Swydd Northampton a Swydd Stafford - ble mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi ymgymryd â llywodraethu eu gwasanaethau tân ac achub lleol.

Bydd etholwyr cymwys hefyd yn gallu archebu copi printiedig o lyfryn yr ymgeisydd ar gyfer eu hardal heddlu trwy ffonio 0808 196 2170 neu drwy'r wefan hon.


Gwybodaeth am Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu (PCCs) eu hethol gennych chi i oruchwylio sut y delir â throsedd yn ardal eich heddlu chi. Nod y comisiynwyr yw lleihau trosedd ac i sicrhau bod eich heddlu chi yn effeithiol

Rhagor o wybodaeth am PCCs

Eich ardal chi

I gael gwybodaeth am droseddau lleol, plismona a chyfiawnder troseddol ar gyfer Cymru a Lloegr, yn cynnwys troseddau ar y strydoedd a chanlyniadau ar ffurf mapiau a manylion am eich tîm plismona lleol a chyfarfodydd rhawdiau, ewch i www.police.uk.