Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Gohirio etholiadau Mai 2020

Bydd etholiadau Lleol, Maerol a'r rhai ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu aThroseddu a oedd i fod i gael eu cynnal ym mis Mai eleni yn cael eu gohirio tan fis Mai 2021.Gwybodaeth am Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu (PCCs) eu hethol gennych chi i oruchwylio sut y delir â throsedd yn ardal eich heddlu chi. Nod y comisiynwyr yw lleihau trosedd ac i sicrhau bod eich heddlu chi yn effeithiol

Rhagor o wybodaeth am PCCs

Eich ardal chi

I gael gwybodaeth am droseddau lleol, plismona a chyfiawnder troseddol ar gyfer Cymru a Lloegr, yn cynnwys troseddau ar y strydoedd a chanlyniadau ar ffurf mapiau a manylion am eich tîm plismona lleol a chyfarfodydd rhawdiau, ewch i www.police.uk.